İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Nedir?
Gül de görsün goncai ter, handei ruhsar nedir?

Gez ki görsün gülbün ü naz şivei reftar nedir?

Hasreti vuslat ile kan ağlayan çeşmim görüp

Anlasın alamı hicran lalei dilzar nedir?

Buyu savdasıyla daim gaşy olup hasret çeken

Iztırabı harı goncam bilmesin zinhar nedir?

Yar ile hembezmi aşk olmak dilersin ey gönül

Bihabersin lâkin hala ülfeti destar nedir?

Sen o yarı cane canım dersin amna her zaman

Ey gönül hep gördüğün çini cebini yar nedir?

Söyle sen esbabını, fartı teannüt gösterip

Bezli vuslat etmemekte maksadı ısrar nedir?