İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Olmaz
Gönül, defi keder her meyle olmaz

Neş’e tahsili hep hey heyle olmaz

Nezdi yare git de arzı hal eyle

Celbi rahmet enini neyle olmaz

Gurura tapılma vezir olsan da

İnsanlık payesi rütbeyle olmaz

Liyakat gösterip de geç ikbale

Sadrı tahta su’ut secdeyle olmaz

Doğmaz mı bu ilde mihri hürriyet

İcmaı ümmet beş on re’yle olmaz

Ashabı aklı sadra geçir, yoksa

Tedviri umur baş eğmeyle olmaz

Tahlis ise kastın milk ü devleti

Tez ol ki bu iş peyderpeyle olmaz.