İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Türemiş
Piyasamızda ziraattan gelme

Bir hayli tufeyli hanlar türemiş

Puyan iken fakrı izan içinde

Bi-aklü idrak irfanlar türemiş.

Bu ne kudrettir ki bir şahsı Hasen

Pulat kanındaki zatı cevherden

Müdürler halk edip de tümen tümen

Kaşifi servet burhanlar türemiş.

Baş reşid olunca şişer enseler

Dolar hem de delik cepler, keseler

Şeflik devrindeki meçhul kimseler

Canlanıp düzme hakanlar türemiş.

El işiyle ferah fahur geçinen

Sihri idarede de hezarı fen

Çoluk çocuğa rehnümalık eden

Bu kar hanede civanlar türemiş.

Başı saman dolu, midesi arpa

Ağzında yular, başında kıl torba

Çıktı meydana iş sapınca sarpa

Piyasada ne hayvanlar türemiş.

Bir çok hükümler eksik yasamızda

Kesbi servet, şimdi tek tasamızda

Bu günkü sigorta piyasamızda

Aç kurtlar, aç solucanlar türemiş.

Fakirken az zamanda karun olmuş

Bunların hepsi de bir çengi kolmuş

Hep karınları doymuş, keseleri dolmuş

Sahte kudret pehlivanlar türemiş.

Ziraat babında hepsi ermişler

Boş yere bizde adam yok demişler

Bu cevherlerden hep bihaber imişler

Piyasada ne kof şanlar türemiş.

Başa nasıl geçer bilgisiz insan

Deme, erdimi inayeti Haşan

Bilgisi, ihtisası da olmadan

Müdiri umur olanlar türemiş.

Müştekim ol deyip eğriden giden

Zamanın revşini ‘nabzını bilen

tek papele bile fetvalar veren

Müdiri ahır zamanlar türemiş.

Kırım kırması bir tıflı suğraya

“Yürü ya kulum sen” deyince Mevla

Zümreye erişen nefhül Hasanla

Her yerde hayli asanlar türemiş.

Bırak artık Mirat alemi hiçi

Baş olmuş sana ne alemin piçi

Tapay ya Hasana ihtiyar genci

Mezbelede aç insanlar türemiş.