Afyonkarahisar Sultan Divânî Mevlevîhâne Müzesindeki Putlara İbrahimce Bir Müdahale Fikri

İhsan Eliaçık Hoca açıklamış:

“Lât” kelimesi etimolojik olarak “ilah” kelimesinin bozulmuş hali ve mutlak otoriteyi ifade ediyor; El/Elot/Elat/Lat/Elohim/Allot//İlah…
Eski çağlarda Aramice/İbranice’ye kadar uzanan Arapça’nın kök dillerinde kişiyi “içeriden yöneten şey”, “mutlak itaat /otorite” kaynağı anlamında yukarıdaki kelimeler kullanılmaktaydı.
Demek ki Lât “isminin” bugünkü karşılığı “otorite” dediğimiz şeydir.

“Uzza” kelimesi bunu tamamlıyor. Kur’an’da kullanılan “Aziz” isminin daha değişik söylenişi. “Güç” “kuvvet” anlamına geliyor: Aziz/Mu’ız/Muaz/Izzet/Muazzez… Demek ki Uzza isminin bugünkü karşılığı da “güç, kuvvet” dediğimiz şeydir.

Üçüncüleri olan diğer “Menat” ise yine çok tanıdık: Menna/Mamon/Money/Many/Menat/Manat… O bildiğiniz “para” demek yani. Çarlık Rusyası’nın ve bugünkü Azarbaycan’ın, Türkmenistan’ın para birimi; “Manat”

Lât: Otorite
Uzza: Güç
Menat: Para.

(http://www.ihsaneliacik.com/2013/01/14/yasayan-putlar-lat-uzza-menat/)

Efendim ilk gördüğümde içimde depreşivermişti bu fikir… Afyonkarahisarda demircilik hala fena durumda değildir; tahra, nacak, bıçakları namlıdır Afyonkarahisarlı demircilerin…

Dedim ki içimden Sultan Divânî Mevlevîhâne Müzesi’ndeki putları görünce şimdi Hazret-i İbrahim gelse, demircilerden bir balta alsa, sonra indirse şu heykellerin başına ve en büyüğünün boynuna asıverse baltayı…

Tepkimiz ne olurdu?

Ben bir kaçını sıralayayım:

– Asır olmuş 21 bu neyin kafası?
– Olmaz ki canım devletin parası ile alınmış heykeller yazıktır günahtır!
– Böyle de gericilik olmaz ki hangi devirde yaşıyoruz. Böyle örümcek kafalılar yüzünden almıyorlar bizi Batıya. Almazlar tabi, adamlar haklı!
– Sanata hiç mi saygısı yok bu adamın, zaten meczup gibi de giyinmiş. Bakırköylük bu belli belli…
– Put mu kaldı. Bilgi çağında yaşıyoruz isteyen istediğini bulabilir!

Uzatabilirim ama kesiyorum.

“Dediler ki: “Ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın?” “Hayır” dedi. “Bu yapmıştır, bu
onların büyükleridir; eğer konuşabiliyorsa, siz onlara soruverin.” (Kur’an, Enbiyâ Suresi)

“Melekler, içerisinde köpek ve tesâvîr bulunan eve girmezler.” (Buhârî, “Libâs”, 88).

Yetki ve etki sahiplerinden namazın farzlarını yapabilen robot imamlar, güzel ezan kaydı yapılmış robot müezzinler de isteriz(!)

Her yere heykeller konmalı ve şehir heykellerle donatılmalıdır(!)

Zinhar Mevlevihanelerin insanlar tarafından yani yapılış gayelerine uygun kullanıma izin verilmeyip turizmden para basan darphaneler olarak kullanılmalı ve kazanılan paralarla da yeni heykeller yaptırılmalıdır(!)

Derhal tarihi camilere namaz kılan bal mumu heykeller konularak özellikle başlangıç tekbiri, kıyam, rüku, secde ve son oturuştaki heykelcikler bolca konulmalı ve buradan kazanılan para faize yatırılarak kâr elde edilmelidir(!)

Yunan işgal etse ve Mevlevîhaneye bal mumu heykel koysa ayağa kalkardı Afyonkarahisar da kendi insanı aynı putu mabedinin içine koyunca neden üç maymunu oynuyoruz.

Bir yerimizden korkuyoruz da ondan!
Ne korkusuydu onun adı unuttum.
Sırt korkusu mu neydi?
Korkumdan unuttum işte…

Hasıl-ı kelâm, netice-i meram Mevlevîhaneler başta olmak üzere hiç olmazsa dinî mekanlardan putlar temizlenmeli ve İslamın kesin bir şekilde yasakladığı bir eylem meşru imiş gibi yaygınlaştırılmamalıdır.

Hem onun kurallarını çiğneyip hem de ondan rahmet, merhamet, bereket ummak akıllı insan işi değildir.

Vesselam.

Mustafa KAYIHAN
22.05.2017
Ankara

kayihan
Mustafa KAYIHAN 1980 yılında Afyonkarahisar ili, Çay ilçesi, Koçbeyli köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi Çay İmam Hatip Lisesinde bitirdi. 1999 yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji bölümüne kaydoldu ve 2004 yılında burada lisansı, 2017 yılında Kırıkkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından yüksek lisansı tamamladı. İlk, orta ve lise dengi değişik okullarda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptıktan sonra 2011 yılında Yunus Emre Enstitüsüne okutman kadrosundan girdi. Kazakistan Astana Yunus Emre Enstitüsünde Müdür Vekili, Bosna-Hersek Foynitsa Yunus Emre Enstitüsünde Şube Müdürü, Romanya Bükreş Yunus Emre Enstitüsünde Merkez Müdürü, Ankara Yunus Emre Enstitüsü Merkezinde Türkoloji Birimi Sorumlusu, Filistin Kudüs Türk Kültür Merkezinde Müdür Vekili olarak görev yaptı. Hâlen Yunus Emre Enstitüsü Ankara Merkezde Kültür, Sanat ve Projeler Müdürlüğünde uzman olarak görev yapmaktadır.(09.05.2017) Evli Muhammet Ali ve Döne Gül adlarında iki çocuk babasıdır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla