Hz. Ömer ve Hz. Osman’ın Siyasetleri: İnek-Süt-Dana.

Hz. Ömer Mısır’da her cerib başına bir dinar haraç alınmasını emretmişti ki bu Bizanslılar devrine nazaran çok mutedil bir vergi idi. Mısır’dan alınan haraç varidatı 10 milyon dinarı buluyordu.

Hz. Osman devrinde bu miktar 14 milyona yükseltilmiş ve halife Osman Mısır valisi Amr b. As’a yazdığı mektupta:

– Görüyorsun ki inek eskisinden fazla süt veriyor.
Amr bin As da:
– Fakat danaları aç bırakıyor, demiş.
Boşuna Amr b. As için Arap’ın o devirdeki dehaları arasındadır dememişler…

kayihan
Mustafa KAYIHAN 1980 yılında Afyonkarahisar ili, Çay ilçesi, Koçbeyli köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi Çay İmam Hatip Lisesinde bitirdi. 1999 yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji bölümüne kaydoldu ve 2004 yılında burada lisansı, 2017 yılında Kırıkkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından yüksek lisansı tamamladı. İlk, orta ve lise dengi değişik okullarda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptıktan sonra 2011 yılında Yunus Emre Enstitüsüne okutman kadrosundan girdi. Kazakistan Astana Yunus Emre Enstitüsünde Müdür Vekili, Bosna-Hersek Foynitsa Yunus Emre Enstitüsünde Şube Müdürü, Romanya Bükreş Yunus Emre Enstitüsünde Merkez Müdürü, Ankara Yunus Emre Enstitüsü Merkezinde Türkoloji Birimi Sorumlusu, Filistin Kudüs Türk Kültür Merkezinde Müdür Vekili olarak görev yaptı. Hâlen Yunus Emre Enstitüsü Ankara Merkezde Kültür, Sanat ve Projeler Müdürlüğünde uzman olarak görev yapmaktadır.(09.05.2017) Evli Muhammet Ali ve Döne Gül adlarında iki çocuk babasıdır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla