İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

H.M.Y. DİVANI: İSMET İNÖNÜ

Belli ki İsmet İNÖNÜ iş başına geldiğinde beklentileri olan H.M.Y., bu beklentileri karşılanmayınca İnönü’ye ağır sözlerle saldırır. “İsmet’im”den “Sağır Sultan”a gidişi aşağıda kendiniz okuyacaksınız. Buyurnuz:

O Bir Tubadır
Geçip ser-i kâra hazreti İsmet
Tedvir-i umura oldu şitaban
Şahlandı gururla ulu bir millet,
Şimal, cenup, şark ü garbe nigehban.

Ata’nın kudreti zatında mevcut,
Sanki eş yaratmış Hâlik’ül-vücut,
Durmadan terakki, durmadan suut,
Bağrımdan doğdu bu millî kahraman

Onu takıp etti bir ferdi şatır,
Her, yerde hazır ve meriyyülhatır.
Onun da boynuna indirip satır
O gafçıyı etti İsmet’im kurban.

Sarayı irfanda bir zatı Saffet
Saltanat sürerdi meclubu işret.
İndi başına bir sille-i İsmet
O zat da devrildi kurtuldu irfan.

***
Kıta
Bozdu bir milletin ahlakını bi-ismet olan
Kimsenin bu hakikat, değil meçhulü
Cümlenin fi’li bozuk, faili bi-ismetse
Aklı evvel olan elbette bulur mef’ulu.
***
Kıta
Gedeleç İsmet’in mütemmimidir
İnönü berk ise, Kemal de sesi;
Setreder aybı damenin İsmet
O da tahtında müstetir hüvesi.
***
Kıta
Müstakil bir gurubun başkanı olmuş “Rana”,
Bu gülünç şubedebazlık bize mahsus elbet:
Seyr eden Halk, figüran Saylavı, aktör Vükela,
Vazü’s-sahne Saraç, sahibi te’lif İsmet.
***

Bize gülzar lazım, değil in önü
İsmini çaldılar şanlı İnönü
Heyulaya benzer İsmet İnönü
Onu başbuğ yapan ayana lanet.

***

Bu sükût namussuz bir sükût oldu
Dahme-i “İsmet”le tahttan kovuldu
İffet eteğiyle manen boğuldu
Çıkmaz alnından bu sin-i redâet.

***

İstihlaf edince İsmet Ata’yı
İlk tekmede attı Şükrü Kaya’yı
Refik işgal etti tahtı valayı
Ona da bak nasip oldu sedaret.

***

İsmet A, ağzı süt kokanlardan
Kurduğun heyet-i vekileye bak
Sonra, iğfal için de halkı tutup
İçine katmışın beş altı bunak

***
Kıta
Zümre-i erkan içinde tuttular bir sarsağı
On sekiz milyon kazı gütmek için baş ettiler
Zat-ı İsmet mucize arz eyleyip bu millete
Şahsı vahitte atehle aczi kardeş ettiler.
***
Kıta
Ülkemizde kalmamış hakk ü adaletten eser
İktisab-ı hak için takdim-i hüccet etmeli
Söyle “İsmet” şimdi istirda-ı hak etmek için
Hangi bab-ı devletinde def-i hacet etmeli.
***
Beyit
Devr-i fâni-i denîde yine bir herzevekil
Himmet-i İsmet ile tahta geçip oldu vekil.
***
Kıta
Herhangi işten hayır görmek istiyorsan eğer
Bırak ham iffeti, seyr-i zamana uy dediler;
Tarîk-i İsmet’i takip eden bütün ukala
Süründüler ebedî fakr içinde duy, dediler.
***

Biz baht-ı siyahı her dem görmüşüz.
Hayat-ı tebahı her dem görmüşüz.
Savt ü ah ü vahı her dem görmüşüz.
Kapılan külahı her dem görmüşüz.
Mahkum-u bi-günahı her dem görmüşüz.
Gasb-ı mal ü canı her dem görmüşüz.
Nale-i cangahı her dem görmüşüz.
Zade-i günahı her dem görmüşüz.
Metruk namazgahı her dem görmüşüz.
O İsmetpenahı her dem görmüşüz.

Ne söylesek kar etmiyor sözümüz.
Sönmüş artık bizim izan özümüz.

***

Hep düşeş kondurur attığı zarı
Karun görmemiştir yaptığı karı
El alem duydu da bu ihtikarı
Duymadı şu Sağır Sultan ne hikmet.

***

Kes bu bahsi, söze nihayet gelmez
Bu muazzam işi o cahil çelmez
Bu sözler Sağırın kulağını delmez
Yıllardan beri kös dinliyor hazret.

***

Muteber delilse ilm ü irfanın
Makbul değil ise sıdk u vicdanın
Gücenip hükmüne Sağır Sultanın
Kuşe-i nisyana sinip somurtma

Devam edecek…

Mustafa KAYIHAN
19.03.2024
Aktau-Kazakistan

Yorumlar kapatıldı.