“Ehl-i Irak, ehl-i nifâk ve’ş-şikak!” Deyiminin Ortaya Çıkışı

Sa’d b. Ebî Vakkas Kûfe’de beytülmal memuru olan Abdullah bin Mes’ud’dan bir miktar ödünç para alır. Sa’d bunu vaktinde veremediğinden İbn Mes’ud mühlet vermeyip derhal ödemesini ister. Bu iki şahıs arasındaki münazaa Kufe halkına da sirayet edip iki fırka olurlar. Bir kısmı borcun derhal ödenmesine diğer kısmı taksite bağlanmasına taraftar olurlar. İslamiyette halk arasında vuku bulan ilk tefrika budur. Ehl-i Irak, ehl-i nifak ve’şikak tabiri bu hadiseden kalmıştır.

Daha sonra Iraklılar ile Şamlılar arasında Kuran-ı Kerim’in kıraati meselesinde ihtilaf çıkar. Her iki taraf kendilerinin doğru olduğunu iddia edip münakaşa büyür. Kan dökülmeye ramak kalır. Kur’an’ın Kureyş lehçesine göre tertibi bu münakaşa üzerine yapılır.

kayihan
Mustafa KAYIHAN 1980 yılında Afyonkarahisar ili, Çay ilçesi, Koçbeyli köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi Çay İmam Hatip Lisesinde bitirdi. 1999 yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji bölümüne kaydoldu ve 2004 yılında burada lisansı, 2017 yılında Kırıkkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından yüksek lisansı tamamladı. İlk, orta ve lise dengi değişik okullarda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptıktan sonra 2011 yılında Yunus Emre Enstitüsüne okutman kadrosundan girdi. Kazakistan Astana Yunus Emre Enstitüsünde Müdür Vekili, Bosna-Hersek Foynitsa Yunus Emre Enstitüsünde Şube Müdürü, Romanya Bükreş Yunus Emre Enstitüsünde Merkez Müdürü, Ankara Yunus Emre Enstitüsü Merkezinde Türkoloji Birimi Sorumlusu, Filistin Kudüs Türk Kültür Merkezinde Müdür Vekili olarak görev yaptı. Hâlen Yunus Emre Enstitüsü Ankara Merkezde Kültür, Sanat ve Projeler Müdürlüğünde uzman olarak görev yapmaktadır.(09.05.2017) Evli Muhammet Ali ve Döne Gül adlarında iki çocuk babasıdır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla