İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bû Getirir

Yârin zülfün kokusun bana kim getürür dedim
Gösterüp bâd-ı sabâyı dediler bû getürür
Bekayî

Sultan Murad-ı Evvel’den:

“Varalım kûy-i dilârâya gönül hû diyerek
Kokalım güllerini gonca-i hoş-bû diyerek
Şerbet-i lâli hayâli bizi öldürdü meded
Gidelim kûyına yârin bir içim su diyerek”
Sebkatî