İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ŞEVİKLİ DESTANI

“Geçmiş zaman olur ki hayâli cihân değer…”

Seğricek dağının sakar daşları
Esgi mezerliğe bakıyo gibi
Yılanlı dereden su mu akmıyo
Cağıl cağıl çağşak akıyo gibi

Goca surat inli daşı gözlüyo
Sarı eşme geçileri özlüyo
Hacı Paşa tarlasını düzlüyo
Mamut Emmi fişne dikiyo gibi

Sanki Kel Alinin goyun söküyo
Hacı Töhme tarlasını ekiyo
Tokur dede ana gazzık çakıyo
Hacı Omar pulluğu dakıyo gibi

Özyörük devrende doğru yürüyo
Emekli de bızaları sürüyo
Filik sağmal gecilere giriyo
Şibidik ocağı yakıyo gibi

Öcü Takıdıkta goyun güdüyo
Bak Guduku Yalavıca gidiyo
Happam ipliklide ekmek idiyo
Peynirli bükmeler kokuyo gibi

Şoför Ahmat köye daş götürüyo
Tangıdının Apdılla atı sürüyo
Süzme şakül dutmuş duvar örüyo
Memici yaylaya çıkıyo gibi

Gamber Ağa topak daşa gidiyo
Usta dayı gene küfür idiyo
Bülbül ebem yapağıyı didiyo
Tahracı havadan sıkıyo gibi

Garsavran cizmiyi giymiş ayağa
Gara kekliğini gomuş gurağa
Gar’oğlanın elinde gırık bi gova
Dama gazbokunu döküyo gibi

Garacanın Sülüymen geçi gırkıyo
Sadık Emmi malboruyu yakıyo
Yonuz danalara hatıl çakıyo
Pokerin dakılak dokuyo gibi

Havis Emmi çaydanlığı yıkıyo
Hacı Azman kepeneği dikiyo
Çolak Emmi fotörünü silkiyo
Tayır Emmi okuldan çıkıyo gibi

Mıstık Kürdalıyna dalga geçiyo
Pati çayırlıkta azmak açıyo
Cımbıdı goyundan guzu seçiyo
Topalgız azıcık sekiyo gibi

Gadı çapayına sazak gazıyo
Feyzi Emmi mallara ceza yazıyo
Yadı Emmi moturuna geziyo
Ahmat Hoca ezen okuyo gibi

Hüğdüllü, Püsküllü çadır guruyo
Dokdur Memmet ekinleri goruyo
Mevlüt keçe vercek adam arıyo
Goçbeyli harmandan gakıyo gibi

Şayir Ali depede destan yazıyo
Sarı Bayram gaymakamına geziyo
Hasan Emmi payvantlığı düzüyo
Uşaklar başına çokuyo gibi

Sökeli bahçıya ağı geriyo
Ümmet firik biçmiş dama seriyo
Cımık ineklere bıza viriyo
Kör Döndü gınayı yakıyo gibi

Iramazan Hoca salâ viriyo
Kubbede bi leylek yuva örüyo
Davıt dükgen önünü süpürüyo
Imık boruları dakıyo gibi

Kel Memmet-Garagız dama gurulmuş
Ayşana hediği gazana vurmuş
Memiş Emmi sandalyeye oturmuş
Yavri çanlara ot dıkıyo gibi

Ali Hoca şırıngayı gaynatmış
Koreli yenice gurbanlık satmış
Emirin Mısa samanı gatmış
Çolakgız hasırı büküyo gibi

Badik, gelin gıza duvak yapıyo
Cottur aptaz almış leğen sepiyo
Yırtıcı Emmi gayfasını gapıyo
Demiraneden çıngı çıkıyo gibi

MK
16.07.2018
Ankara