İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Beşer Tarihi
Yığın yığın buruşuklarla süslü veçhinde

Dururdu gençliğinin iptisamı pür-zinde

Düşerse zindeliğinden eğer bu cismi beşer

Bir hüsnü bakirin ağuşu vuslatında düşer

Sorarsanız bu hayattan nedir sonunda kalan

Ne hoş seda, ne de bir ruh. . çünkü hepsi yalan

Bekayı nama muvaffak olan yaşar ebedi

Bunun da çaresi talihe kaydedilmekti

Bilirsiniz o sicilli benam nasıl tutulur

Onun da ka’rı derununda nikü bed doludur

Yezidle Mefharı alem, Neronla ismi Hüda

Yatar o nüshai kübrada hep kucak kucağa

Müzahrefat ile tutmaktadır mefahiri bir

Bilirsiniz o ebed-hareye nasıl girilir

Yazan hem altın hurufla hem hunu masumla

Hasan Hüseyni o tarih değil midir hala

Onun tezatla dolu sirei menakıbi var

Levayihi mütezad birleşip içinde yaşar

Yaşar içinde beraberce kul, ilah, haydud

O feilzsof tanımaz bir sınıf, bir had, bir hudud

Neron, Melame, Süleyman, Mişon, Bodos, hepsi

Onun içinde yaşarlar tıkanmadan nefesi

O öyle camia kim olmadan da emri Hüda

Girer harimine her türlü hırlı hırsız da

Huzuru Hakka şehiden çıkanların ancak

Verir mekanını cennette Vacibü’l-Mutlak.