İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bilmezler

“Ol mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler”

Ne şeyhler var ki gaflet içredir ukbayı bilmezler

Bu dünyada nice cehli mürekkepler geçer alim

Hekimler var ki farkı hadım ü hünsayı bilmezler

Tariki müstakimden müharif ehli tarikat çok

Yobazlar var Veliyyullah denir Mevlayı bilmezler

Fesinde her sarık sarmış olur mu hacei Müslim

Ne çok sufii echel “Eşhedü enla” yı bilmezler

Cemiyyette nice fuhş u zina mahsulü vardır ki

Lağam içre yaşar da ceyfei mecrayı bilmezler

Biçerler kisvei ikbali kalayı hamiyyetten

Fakat labis olan kudsiyyeti iksayı bilmezler

Gülistanı muhabbette biter her goncaisevda

Dilagah olmayanlar goncai sevdayı bilmezler

Sevip de vuslatı canan ile mest olmayan aşık

Cihanı aşkta derdi naz ü istiğnayı bilmezler

Şikayet etme bahtından gönül bak hayli gafiller

Yaşar da gülsitan içre gül ü ranayı bilmezler.