İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Geçinir


Öyle çok cehli mürekkeplerimiz var ki bizim

Hepsi bir alimi kül, vakıfı esrar geçinir

Haddi zatında zarurette olan hayli kesan

Zahiri halde birer sahibi timar geçinir

Bakma sen kisvelerin şaşa’i zi-ferine

Ağniyalık satan ekser kişi zarzor geçinir

Kavli efaline uymaz kişi çoktur bizde

Müstebitler tanırız her biri ahrar geçinir

Kalmamış kimsede hiç eski şecaat; şimdi

Nice kıptii zaman Haydarı Kerrar geçinir

Deme yok hazreti “Naci” gibi bir ferdi natuk

Her tutuk dilli bugün tutii güftar geçinin

Bimeyiz menbaı serveti zatiyyesinin

Yoktur işportası lâkin yine tüccar geçinir

Nice zındık tanırız mükiri Hakk ü iman

Hepsi de millete karşı koyu dindar geçinir

Her fazilet satanın fazlına kail olma

Çok kızılbaş tanırız hadimi ensar geçinir

Yüzüne güldüğüne kanma deniyyü’t-tabın

Düşmanı canın iken yarı vefadar geçinir

Hırsı ikbal ile malul nice erkanı zaman

Nefi şahsi için alemde fedakar geçinir

Nazarı şefkat ile bakma gedayı dehre

Babı Alii hükumette o hünkar geçinir.