İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kasidei “Samed”iyye
Merhaba ey eskalünnas merhaba

Merhab ey tıflıvesvas merhaba

Merhaba ey nesli nesnas merhaba

Merhaba ey bendei has merhaba

Merhaba ey aslı hannas merhaba

Merhaba ey zatı dessas merhaba

Merhaba ey şabı efsed merhaba

Merhaba ey şini millet merhaba

Merhaba ey ibni Ahmet Agayef

Merhaba ey ceddine şerrül halef

Merhaba ey ismi makusu Samed

Merhaba ey namı marufu veled

Merhaba ey tuhfei Şengülseray

Merhaba ey zadei Ayvansaray

Merhbba ey mayesi şegül suyu

Merhaba ey cedbeced moskof soyu

Merhaba ey sözde İslam rehberi

Merhaba ey mürteciler rehberi

Merhaba ey zilli Adnan-berzemin

Merhaba ey tıflı napak ü lain

Merhaba ey tıflı bednam, aferin

Didei baykuşa benzer gözlerin

Merhaba ey sahte takva sahibi

Bir kavi haşmetpenahm naibi

Merhaba ey nushu sanii “Lehep”

Mevlevi asa dönersin öyle hep

Merhaba ey suhtei külhan-mekan

Maverayı Adnan’ı öp her zaman

Sayesinde serfiraz oldun anın

Mevkiin yükseldi, alçaldı adın

Safhai tarihin elbet var bilen

Yoksa var mı sizde de tarih silen

Söyle aban sencileyin hep kof mudur?

Aslı mayan Türk müdür ya Moskof mudur?

Hatırından böyle devlet geçti mi?

Hiç hayal ettin mi böyle devrimi,

Şanı devlet mi küçüldü, yoksa kim

Payei zillet mi yükseldi, beyim?

Kadri mi alçaldı şan ü şevketin?

Payine düşmüş makamı devletin

Kubbei devran mı döndü tersine

Bendelik mi çıktı arşın kavsine

Görmemiştik böyle bir devri garip

Hep gedalar oldu karuna garip

Biz Samedden hikmetin ettik sual

Etti vaz’ı zilletiyle arzı hal:

“Git de kaydol evvela sen Partiye”

“Et dahalet badehu Adnan Bey’e”

“Partili akran içinde yektir o

“Beynel-akran misli yoktur, tektir o

“Payini öptüm de ettim irtika”

“Öpmeyen napuhteler bulmaz baka”

“Mavera öpmekle yükseldi yerim”

“Nam için hatta kazuratın yerim. ”

Ol zaman mutlak olursun ey Samed

Bok yiyen başı. . . meded Rabbim meded.