İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Vatan Neşidesi
Vatanın uğruna evladı vatan oldu feda

Bir karış haki vatanda yatıyor bin şüheda

Olamaz tahtı şehid mertebesinden bala

Kılıyor onları cennetle mübeşşir Mevla

Öptü gökten inerek payını yıldız ile mah

Oldular bayrağına her ikisi remzi felah

Sulayıp hunu hamiyyetle vatan toprağını

Boyadı ahmere ay-yıldızı ak bayrağını

Haki paki dile gelse bu mukaddes vatanın

Süslenir nuru ilahi ile yüksek alnın

Kalbi millet şühedanın ebedi medfenidir

Nushi İslamda ona cenneti ala da denir

Eder Allaha rücu’ ruhu şehidanı vatan

Savtı Yezdanla eder onları teşyi’ Kur’an

Semevata çıkıyor kafilelerle şüheda

Karşılar onları cennette Habibiyle Hûda

Doldurur künkürei arşı sedayı Tekbir

Ruhu Tekbirde ümmet ile Hakkın sesi bir

Oku sen git de Çanakakale’de kanla yazılı

Bir avuç Türk’ün hamaset, ululuk destanını

Durmadan etti hücum zırhlılar, üç, beş ordu

Vatanı bunlara karşı bir avuç Türk korudu

Kaç büyük devlete bir Türk yine el bağlattı

Zerle tarihe yazıldı Atamın ölmez adı

Durmadan on beş asırdan beri akmakta olan

Seyri tarihi değiştirmedimi bir Sultan

Koca bir alemi İslamı, atınca el adımı,

Yine bir Türk ebedi sulha kavuşturmadı mı

Sahni tarihte bulursun buna binlerce misal

Nice akvama da bahş eyledi Türk istiklal

Rengi aslisini bahş eyledi elvanı şafak

Ulu Türk bayrağına rengi mukaddes olarak

Hepsi er oğlu er hepsinde büyüklük belli

Sözü hakkın sözüdür, fi’li de hakkın fili

Biri bir düşmana kafi, biri bir kal’aya denk

İdi ekber oluyor onlara eyyamı cenk

Vatanın bağrını hançerleyen her düşman eli

Kırılır darbei şimşir ile yoksa eceli

Şimdi Mehmed korede bir yeni tarih yazıyor

Süngüsüyle yine Türk ismini arza kazıyor

Vatan ü milleti uğranda ölen Türk uludur

İsmi, tarihi şehamet, şerf ü şan doludur

Ey büyük toprağımın ünlü, mukaddes çoçuğu

Bu cihanın seni minnet ile anmakta çoğu

Ne fedakarlık ile hem ne şecaat ile sen

Kadr ü şanı vatanı eyledin iyla, bilsen

Ruhu pakin oluyorken koreden hakka revan

Kalkıp el bağlıyor hürmetle şehidanı vatan

Bu tezahürlere hürmetlere sen elyaksın

Çünkü Türksün, ululardan ulusun, bir Haksın

Yaşa sen, ey ulu Türk bin yaşa var ol, sağ ol

Her zaman düşmana sehatlarda geçilmez dağ ol