İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yobazname


Sıçtığım bokları cem’ etse eğer desti felek

Kuramaz zatına bir abidei şan a köpek

Nefesinden duyulur levsi taassup kokusu

Buyu anber mi gelir ka’rı heladan a köpek

Kara cehlin ile geçmektesin üstadı zaman

Hacei din mi olur tıflı zinadan a köpek

Na-ehil olduğun her mevki’e ermek için hiç

Öpmedik kaldı mı kunu vüzeradan a köpek

Eylemiş cennetini cehline rağmen sana va’d

Ne dilersin daha sen lutfu Hüdadan a köpek

Gark eder nimete şahsiyyeti bi-kıymetini

Kılma duur hazreti Adnanı duadan a köpek

Ey uğursuz, sana ihsanı niamda bulunan

Alamaz kendini bin türlü beladan a köpek

Sıçsalar ağzına batmanla senin ey şeri nas

Kudret helvası yağar sanma veradan a köpek

Sahte tavrın ile makbulü enam olmadasın

Seni halk etmiş Hüda çünkü riyadan a köpek

Satarak iffetü haysiyyetini bir pula sen

Kalmamış sende eser ırzü hayadan a köpek

Eyledin canını dünyada cezadan tahlis

Yoktur imkanı halas ruzu cezadan a köpek

Evci ikbaline çıksan dahi sadrı ilmin

Eylemez kadrini iyla kuru ünvan a köpek

Çatlatırsın Arabın “ayn”ını bin cehd ile sen

N’olur azcık da asıl Türkçeni yontsan a köpek

Seni kim dinlese zenbur dilini soktu sanır

Etmişin Türk dilini tecvide kurban a köpek

Kapılıp kavline badiye-nişin bir Arabın

Git de et iffetini hülleye ihsan a köpek

Ben köpek ismini koydum sana amma soyadı

Cümle küllabı vatan eyliyor isyan a köpek

Nesebü aslını tedkika ne hacet suratın

Gösterir olduğunu zadei çingan a köpek

Seni insan diye saysa eğer evladı beşer

Mutlak insanlığı inkar eder insan a köpek

Hangi mamureye bassa kademi bikademin

Anı vahitte olur hakile yeksar a köpek

Ehli namusa hep isnadı kusur eylersin

Kendi tunsı tabınsa ezelden dolu noksan a köpek

Veçhinin çerçevesi lihyei şeb-rengi rücu’

Mürteci ruhunu eyler bize ilan a köpek

Giydiğin takkenin elvanı yeşildir ya siyah

Aslı tabın bu iki renkte nümayan a köpek

Seni rencide-nazar eyler hakikat güneşi

Gam verir çeşmine tariki şebistan a köpek

Baş tıraş, fesde sarık, belde divit, yüzde sakal

Bu mudur istediğin kisvei iman a köpek

Yesen hatta bokunu milletin, afv eyleyemem

İnkilabı edemem uğruna kurban a köpek.